O FIRME

SLUŽBY GALÉRIA REFERENCIE

KONTAKT

 
 

 

* A K C I A *
* P O N U K A  P R Á C E *

Vážený zákazník,

dovoľte, aby sme Vám predstavili súkromno-bezpečnostnú službu ARES SECURITY, ktorá patrí k popredným bezpečnostným službám na Slovensku, najmä v segmente ochrany osôb a zabezpečovania poriadku na koncertoch, festivaloch, recepciách, športových a iných kultúrno - spoločenských podujatiach.

SBS ARES SECURITY vznikla v roku 1999 na základe licencie na prevádzku strážnej služby, ktorá nám bola pridelená 3. augusta 1999 v zmysle zákona č. 379/1997 Z.z.. SBS ARES SECURITY dosiahla za niekoľko rokov svojej činnosti vysokú kvalitatívnu, technickú a personálnu úroveň. Dôkazom toho je nielen veľké množstvo profesionálne zabezpečených akcií, ale najmä spokojnosť organizátorov, účinkujúcich a v neposlednom rade návštevníkov podujatí zabezpečovaných našou spoločnosťou.

Čo pritom znamená "PROFESIONÁLNE ZABEZPEČENÁ AKCIA" pre ľudí z SBS ARES SECURITY? Najmä predvídavosť pri plánovaní, dôslednosť a zodpovednosť pri vykonávaní zverenej úlohy, kultivovanosť a asertivita v styku s návštevníkmi či účinkujúcimi, pružnosť pri reakciách na zmenu situácie. Tieto atribúty sú neoddeliteľne späté s celkovou filozofiou našej spoločnosti, ktorá vychádza z axiómy "bezpečnosť a spokojnosť predovšetkým" a ich nekompromisné uplatňovanie vytvára dlhodobo pozitívny obraz o našej spoločnosti. Samozrejmosťou je výzor pracovníkov zodpovedajúci charakteru podujatia a požiadavkám zákazníka a ich vynikajúca fyzická a psychická pripravenosť. trestná bezúhonnosť a inteligentné vystupovanie.

Maximálna bezpečnosť, vysoká kvalita odvedenej práce a snaha o neustále sebazdokonaľovanie, to sú horizonty, ktorých dosahovanie je cieľom mladých ľudí z SBS ARES SECURITY.

Sme pripravení vyhovieť Vašim požiadavkám a vopred ďakujeme za Vami prejavenú dôveru v schopnosti a profesionalitu našich pracovníkov.

Mgr. Peter Prossek
konateľ